Vrijwilligerswerk

1. Sociale doelstelling van chiro Lovendegem

Chiro Luvand Lovendegem heeft als doelstelling jeugdwerk.

2. Juridisch statuut van chiro lovendegem

Chiro Luvand Lovendegem is een feitelijke vereniging.
Naam verantwoordelijken van de groep: Bram Claeys en Jasper Van Heule.

3. Chiropolis

Elke vrijwilliger van chiro Luvand Lovendegem, die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen vzw, is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.
Hieronder zetten we de waarborgen op een rijtje (zijnde de maximumbedragen die je kan terugtrekken van de verzekering).

4. Burgerlijke aansprakelijkheid

14.873.611,49 EUR voor lichamelijke schade
2.478.935,25 EUR voor stoffelijke schade
619.733,81 EUR voor brandschade
(Let op! Enkel voor het gebouw dat je occasioneel gebruikt, niet voor het wekelijkse chirolokaal!)

5. Ongevallen

24.789,35 EUR voor RIZIV-kosten
(3.718,40 EUR als je in het buitenland verzorgd wordt)
waaronder: 371,84 EUR per tand, met een maximum van 1.487,36 EUR.
1.859,20 EUR voor begrafeniskosten.
4.957,87 EUR bij overlijden.
12.394,68 EUR bij invaliditeit, ook nog:
2.478,94 EUR voor opzoeking en repatriëringskosten.
247,89 EUR voor kosten die niet door het RIZIV worden terugbetaald.

6. Rechtsbijstand

12.394,68 rechtsbijstand
6.197,34 strafrechtelijke verdediging
6.179,34 insolventie van derden (tov de groep, niet tov leden)
(In de brochure "Vast en verzekering" vind je een overzicht van de gehele chiropolis. Deze brochure is downloadbaar op deze website.)

7. Kostenvergoeding

Vrijwilligers worden vergoed voor de kosten die zij maken voor de vereniging als volgt: kastickets en facturen die worden afgegeven aan de kasverantwoordelijke of volmachthouder van de zichtrekening worden terugbetaald.

Telefoonkosten: wanneer opgave van verbruik wordt doorgegeven aan de kasverantwoordelijke wordt dit terugbetaald (bv begin- en eindstand gsm, waarvoor, aantal smsjes, ...) onder bijzondere voorwaarden van hoog verbruik. Vervoer: kilometers met je auto (of van ouders) kunnen worden doorgegeven aan de kasverantwoordelijke die ze uitbetaalt tegen daarvoor jaarlijks afgesproken tarief (opgave aantal, waarvoor, ...)

De geheimhoudingsplicht van de vrijwilliger (artikel 458 Strafwetboek):
Chiro Luvand verwacht van haar vrijwilligers de wet op de privacy te respecteren.